English      Login

พันธมิตรสู่ความสำเร็จ

ซีดีเค โกลบอล มีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีกับองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้

Bull logoประสิทธิภาพการทำงานสูงจาก ซีดีเค โกลบอล ที่ได้รับการยกย่องโดยบูล
เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงสัมพันธภาพอันแข็งแกร่งระหว่างซีดีเค โกลบอลกับบูล บูลมีความยินดีที่จะประกาศให้ซีดีเค โกลบอลยังคงเป็นพันธมิตรระดับโกลด์ของบูล (Bull Gold Partner) อย่างต่อเนื่อง ด้วยความโดดเด่นศักยภาพของบริษัทของเรา เราจึงเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบูล (BAM) ในยุโรปเพียงรายเดียว ซีดีเค โกลบอลมีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่หลากหลายและด้วยความรู้ในเชิงลึกด้านเซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีการจัดเก็บของบูล ลูกค้าจึงได้รับระบบการจัดการในการจัดเก็บ โซลูชั่นในการกู้ข้อมูลจากความเสียหาย และการสำรองข้อมูลที่ทนทาน


Cisco logoซีดีเค โกลบอล ขอยืนยันความเป็นพันธมิตรของซิสโกอีกครั้ง
หลังจากการคัดเลือกพันธมิตรแห่งปีของซิสโก้ เอสเอ็มบี ทางซีดีเค โกลบอลี ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการได้รับการรับรองจากซิสโก้ให้เป็นพันธมิตรในการบริการ นี่เป็นการยืนยันว่าซีดีเค โกลบอลเป็นหนึ่งในพันธมิตร 8 อันดับแรกของซิสโก้ การลงทุนอย่างต่อเนื่องของซีดีเค โกลบอลในด้านคนและเทคโนโลยีและความสัมพันอย่างใกล้ชิดของบริษัทกับซิสโก้ทำให้ซีดีเค โกลบอลสามารถมอบความเชี่ยวชาญระดับสูงในด้านการออกแบบ การดำเนินการ และการให้ความช่วยเหลือด้านเครือข่ายและโซลูชั่นด้านระบบโทรศัพท์ให้กับลูกค้าได้


Citrix logoการส่งมอบแอปพลิเคชั่นซิตริกซ์ให้กับลูกค้าของซีดีเค โกลบอล
ซีดีเค โกลบอลได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นพันธมิตรของซิตริกซ์ ซิตริกซ์ได้ส่งมอบแอปพลิเคชั่นและคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน ทุกที่ทุกเวลา และเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ในการทำงานแบบการเชื่อมต่อทางไกล


ซีดีเค โกลบอลได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากนอร์เทล  Nortel logo
ซีดีเค โกลบอลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตร เอสเอ็มบี ในด้านการจัดการข้อมูล การโยกย้ายข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัย และการแปลงข้อมูลเสียง การได้เป็นพันธมิตรเอสเอ็มบีของนอร์เทลและได้เข้าร่วมกับโครงการพันธมิตรเร่งด่วน ทำให้ซีดีเค โกลบอลได้รับการยกย่องในด้านความเชี่ยวชาญและความชำนาญในสาขาการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารด้วยเครือข่ายโทรศัพท์ เช่นเดียวกับการแปลสื่อที่หลากหลายและการเข้าถึงข้อมูลเสียงและการโยกย้ายข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ ที่ทางนอร์เทลได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดธุรกิจ หลากหลายผลิตภัณฑ์ของนอร์เทลที่ซีดีเค โกลบอลนำมาใช้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดที่เล็กลง และบริหารจัดการข้อมูลเองได้ในปริมาณผู้ใช้ที่มากกว่า 300 ผู้ใช้งาน


ซีดีเค โกลบอล ตอนนี้ได้เป็นพันธมิตรของ เรดแฮท ‘รันไทม์พาร์ทเนอร์’Redhat logo
เรดแฮทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการลีนุกซ์และเทคโนโลยี ‘โอเพ่นซอร์ส’ (นั่นคือเปิดกว้างให้กับผู้ใช้ทุกคน) ชั้นนำของโลก ซีดีเค โกลบอลมีทีมวิศวกรที่ได้รับใบประกาศณียบัตรรับรองของเรดแฮทอย่างเป็นทางการและ ขณะนี้ทางซีดีเค โกลบอล ยังผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรดแฮทในการเข้าร่วมโครงการพันธมิตรเรดแฮทรันไทม์แล้ว โครงการนี้ได้ให้เครื่องมือสนับสนุนเตรียมพร้อมการขายเพิ่มเติม และ การพัฒนาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา และยังช่วยขับเคลื่อนให้มีโอกาสทางการขายและการตลาดมากยิ่งขึ้น


ไมโครซอฟท์ต่อสถานะโกลด์พาร์ทเนอร์ของซีดีเค โกลบอล Microsoft logo
ไมโครซอฟท์ได้ต่อสถานะของซีดีเค โกลบอลให้เป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองระดับทองคำ ซึ่งเป็นการรับรองได้ว่า ไมโครซอฟท์เล็งเห็นถึงประสบการณ์ของ ซีดีเค โกลบอล และความสามารถที่ครอบคลุมโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์