English      Login

การบริหารจัดการโครงการ

ประสิทธิผลที่ดีขึ้นในการส่งมอบระบบและบริการของซีดีเค โกลบอล

การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย (Dealer Management System) นั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนอย่างรอบคอบ การจัดระเบียบและการบริหารจัดการทรัพยากร หน้าที่การบริหารจัดการโครงการของซีดีเค โกลบอลจะมี "แผนการดำเนินการ" ที่ทำตามได้ง่ายและนำไปสู่การติดตั้งที่ประสบความสำเร็จของระบบและบริการของเราได้ตรงตามเวลาและงบประมาณ

วิธีการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Methodology) รูปแบบขบวนการบริหาร จัดการโครงการตามทฤษฎีทางซีดีเค โกลบอลได้นำมาปรับใช้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า วิธีการนี้ถูกกลั่นกรองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินงานของท่านที่ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ผู้จัดการโครงการทั้งหมดของเราได้รับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานระบบของท่านจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ด้วยความรู้ ทักษะ เครื่องมือและเทคนิคของพวกเขา พวกเขาจะทำงานร่วมกันกับพนักงานของท่านเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินการที่ตรงตามข้อกำหนดของท่าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ประสิทธิผลที่ดีขึ้นในการให้บริการ – “กลยุทธ์” ที่ทำตามได้ง่ายทำให้ท่านทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นและไม่ต้องทำงานหนักขึ้นหรือใช้เวลานานขึ้น
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า – ซีดีเค โกลบอลมีความพยายามอย่างหนักอยู่เสมอในการดำเนินการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบ
    ออโต้ไลน์ให้ตรงตามเวลาและงบประมาณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ด้วยการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จนับร้อยๆครั้งที่ได้รับมา ผู้จัดการโครงการของซีดีเค โกลบอล
    ต่างได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพการจัดการได้จากผลการทำงานที่ผ่านมา