English      Login

การบริการ

ที่ซีดีเค โกลบอล เราให้บริการด้านการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ การบริการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาระบบและการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของเราในการจัดหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการของท่าน

ประสบการณ์ของเราในภาคการค้าปลีกยานยนต์นั้นมีมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งหมายความว่าเรามีความเข้าใจอย่างเต็มที่ในธุรกิจที่ท่านทำและสามารถจัดหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อช่วยให้ท่านได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าน

การบริหารจัดการโครงการ

ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งโครงการในเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้เรียนรู้เพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

คำแนะนำจากผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม