English      Login

ประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายของท่านจะสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลจากรายงานสำหรับผู้บริหารที่ถูกพัฒนาอยู่ในระบบ ออโต้ไลน์ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา ให้มุมมองที่ครอบคลุมในด้านข้อมูลการบริหารจัดการล่าสุด และช่วยในการวางแผนและคาดการณ์ได้อย่างเที่ยงตรง

  • ตรวจสอบย้อนกลับและควบคุมผลการทำงานของธุรกิจของท่านแบบวันต่อวันโดยใช้รายงานด้านการบริหารจัดการแบบพร้อมใช้งานกว่าร้อยฉบับ
  • เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินทางธุรกิจของท่านที่เป็นข้อมูลปัจจุบันโดยวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้านของท่านโดยใช้ตัวทำรายงานเฉพาะกิจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของท่านได้สูงสุดโดยใช้รายงานกิจกรรมพนักงานที่ติดตามการสอบถามสินค้าที่ได้จัดการไป การทดลองขับที่ทำการจองไว้ การเสนอราคา และการสั่งซื้อที่ทำขึ้น
  • เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการของท่านกำลังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าท่านจะอยู่ไกลจากสำนักงานโดยใช้รายงานที่ทำโครงสร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถส่งอีเมลไปที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ
  • เตรียมการณ์และตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อและความต้องการขายยานยนต์ ชิ้นส่วน และการบริการโดยใช้เครื่องมือในการวางแผนและคาดการณ์แบบครอบคลุม
?????????????????????

????????????