English      Login

ประโยชน์ด้านฝ่ายบริการ

ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกรายได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการหรือโทรหาฝ่ายบริการ (Service Desk)  ซึ่งเป็นขั้นแรกในการมั่นใจได้ถึงความพึงพอใจของลูกค้า ชุดเครื่องมือแบบครอบคลุมภายในออโต้ไลน์นั้นช่วยทำให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริการคล่องตัวขึ้น ตั้งแต่การจัดการคำขอส่งซ่อมผ่านจุดขายและการจัดสรรสินเชื่อรถยนต์อย่างง่ายดาย ตลอดจนการทำใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยใช้วิธีการที่ลูกค้าถนัด 

การเตรียมคำขอส่งซ่อมที่ถูกต้องทุกครั้ง

 • รวบรวมคำขอส่งซ่อมโดยการใช้การผสมผสานของข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่ แรงงาน เมนูราคา งานจ้างช่วง และวัสดุสิ้นเปลือง
 • มีช่วงการจัดราคาการให้บริการที่หลากหลายให้กับลูกค้าของท่านโดยใช้ตัวเลือกประเภทลูกค้า ระดับราคา ส่วนลด และระยะเวลาของสัญญา
 • ทำให้ลูกค้าทุกรายได้รับรายการซ่อมโดยละเอียดที่ทำกับรถของพวกเขา
 • จัดการงานจ้างช่วงที่ทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งสามารถรวมเข้าไปในคำสั่งการส่งซ่อมได้

ให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจัดทำใบแจ้งหนี้ที่หลากหลาย

 • ให้ลูกค้าใช้โครงสร้างเมนูการทำราคาโดยการจัดกลุ่มการซ่อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาการรับประกันและการบริการ
 • เพิ่มประสิทธิผลโดยการทำใบแจ้งหนี้แยกสำหรับข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในคำขอส่งซ่อมเดียวกัน
 • วิเคราะห์ประวัติการขายของบัญชีลูกค้าใดๆโดยใช้ข้อมูลที่บันทึกแบบอัตโนมัติ
 • ดูประวัติการบริการและข้อมูลการแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าแต่ละรายผ่านทางบันทึก CRM

การจัดการเช่ายานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการจองรถยนต์เช่า ณ เวลาที่ทำการจองการบริการ
 • ดูกำหนดเวลาการจองที่ว่างอยู่ได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินแยกสีที่ใช้งานง่าย
 • หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดโดยการบันทึกรายละเอียดที่สำคัญของรถยนต์ที่มีและที่ส่งคืน รวมถึงระยะทางการใช้งาน ระดับน้ำมัน ความเสียหาย และรายละเอียดใบขับขี่
?????????????????????

????????????