English      Login

ออโต้ไลน์ (Autoline)

สร้างผลลัพธ์ในทุกๆด้านของกิจการของท่านด้วย Autoline

ซีดีเค โกลบอลเป็นผู้ให้บริการชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกรถยนต์ ระบบการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย (DMS) ที่เป็นผู้นำในตลาดของเราคือออโต้ไลน์ ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับผู้ผลิตมากกว่าระบบ DMS อื่นใด ทำให้ลูกค้าของเราสามารถแซงหน้าคู่แข่งต่างๆได้

โซลูชั่นที่มีการควบรวมซอฟท์แวร์ต่างๆเต็มรูปแบบ
การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของท่านจะง่ายขึ้นด้วย DMS จาก CDK Global ออโต้ไลน์ดีเอ็มเอสจะมีเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยเพิ่มผลกำไร สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ในทุกๆด้านของกิจการของท่าน ทั้งหมดนี้เกิดจากระบบเพียงระบบเดียว

โซลูชั่นที่สามารถปรับขนาดได้อย่างเต็มที่
ออโต้ไลน์นั้นเป็นโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้ซึ่งสามารถรองรับการบริหารจัดการประจำวันของงานตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดได้ตั้งแต่การปฏิบัติงานที่เดียว หลายที่ องค์กรหลายแฟรนไชส์ และลักษณะองค์กรต่างๆ

บริษัทระดับโลกที่มีความใส่ใจต่อความต้องการในท้องถิ่น
เราเข้าใจความท้าทายที่ท่านต้องเผชิญในแต่ละวัน ซีดีเค โกลบอลเป็นหุ้นส่วนดีเอ็มเอสระดับสากลที่มีประสบการณ์การค้าปลีกรถยนต์มายาวนาน บวกกับความรู้ในท้องถิ่นและประสบการณ์ที่จำเป็นในการสนับสนุนกิจการของท่าน

บริการสำหรับทุกๆด้านของกิจการของท่าน
ซีดีเค โกลบอลมั่นใจว่าข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละแผนกภายในตัวแทนจำหน่ายของท่านจะปฏิบัติตามได้โดยใช้ออโต้ไลน์ ออโต้ไลน์สามารถสร้างความแตกต่างได้ทั่วทั้งองค์กรของท่านได้

 • ด้านการตลาด – เข้าใจลูกค้าของท่านได้ดีขึ้นและปรับปรุงผลของกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ดีขึ้น
 • การขายรถยนต์ – ควบคุมกระบวนการขายของท่านได้มากขึ้นและมีส่วนต่างผลกำไรมากขึ้น
 • ฝ่ายบริการ – ให้บริการที่ยอดเยี่ยมกับลูกค้าทุกรายได้
 • บริการหลังการขาย – เพิ่มการใช้ประโยชน์จากแรงงานคนได้อย่างสูงสุดและเพิ่มรายได้ส่วนปฏิบัติงานศูนย์บริการได้มากขึ้น 
 • อะไหล่  – ปรับปรุงการจัดสต็อกและยอดขายให้ดีขึ้นได้โดยใช้กระบวนการสั่งซื้อที่มีการวางโครงสร้างไว้
 • บัญช– จัดการการเงินและดำเนินการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
 • การบริหาร – ทำการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ออโต้ไลน์ทำขึ้นสำหรับความต้องการของทุกแผนกผ่านระบบเดียวที่ครบวงจร

การตลาด

การขายยานยนต์

ฝ่ายบริการ

บริการหลังการขาย

ชิ้นส่วนอะไหล่

บัญชี

การบริหารจัดการ

 • ดำเนินธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดูข้อมูลการบริหารจัดการที่เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจสอบและควบคุมผลประกอบการธุรกิจของท่านได้แบบวันต่อวัน
 • ทำให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่สำนักงาน
 • เตรียมการณ์และตอบสนองตามความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการซื้อและความต้องการขายยานยนต์ ชิ้นส่วน และการบริการ
 • เรียนรู้เพิ่มเติมว่าออโต้ไลน์จะช่วยทางด้านการบริหารจัดการได้อย่างไร

เลื่อนลงมาเพื่อดูว่าออโต้ไลน์สามารถสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในด้านต่างๆต่อไปนี้
ได้อย่างไร

การตลาด
การขายยานยนต์
ฝ่ายบริการ
บริการหลังการขาย
อะไหล่
บัญชี
การบริหาร

ด้านการตลาด

โมดูล CRM ของออโต้ไลน์คือเครื่องมือทางการตลาดที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงยอดขายได้ โมดูลนี้จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการที่อยู่ในการติดต่อ การสอบถามเกี่ยวกับสินค้า ธุรกรรม โครงการส่งเสริมการขาย และการรวบรวมผลตอบรับ CSI

เข้าใจลูกค้าของท่าน

 • แบ่งปันข้อมูลสำคัญอย่างง่ายดายโดยใช้ฐานข้อมูล CRM ลูกค้าและรถยนต์เพียงฐานข้อมูลเดียว
 • ปรับปรุงการตอบรับแคมเปญได้ดีขึ้นโดยการตั้งกลุ่มและตั้งเป้าหมายให้คล้ายคลึงกับประเภทลูกค้า
 • วิเคราะห์คุณค่าของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจของท่านโดยการใช้เครื่องมืออย่างง่าย

สื่อสารกับลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จับประเด็นสำคัญและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและลูกค้าคาดหวังโดยง่ายด้วยการใช้ 'My Desktop' – หน้าจอที่คุณสามารถสร้างข้อมูลหน้าแรกได้ตามใจของคุณ
 • บริหารจัดการกิจกรรมประจำวันของท่าน เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การนัดหมาย งานสำคัญและการติดตามผลโดยใช้ 'My Desktop'
 • ตั้งเป้าหมายลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการติดต่อที่ลูกค้าสะดวก อาทิ อีเมล จดหมาย โทรสาร หรือ ส่งข้อความทางดทรศัพท์
 • ปรับปรุงการตอบรับการโทรเข้าและโทรออกโดยใช้โซลูชั่นคอลเซ็นเตอร์ ‘Contact Management’ ที่มีมาให้

การบริหารจัดการกระบวนการ CRM ที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย

 • ช่วยเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าและสร้างยอดขายเพิ่มเติมโดยใช้ตัวแจ้งเตือนการติดตามผลแบบอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตามรายได้ และการเตือนการตรวจเช็ค/ การบริการ
 • การบริหารจัดการ CSI และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นในระบบที่มีมาให้

กลับไปด้านบนของหน้านี้

ด้านฝ่ายบริการ

โมดูลนี้จะมีชุดเครื่องมือในการบริหารจัดการงานทุกด้านในด้านการขายและจัดสต็อกยานยนต์ การครอบ-
คลุมการปฏิบัติงานโชว์รูม การบริหารงานขาย การควบคุมสต็อก และการบัญชีสำหรับยานยนต์ใหม่และ
มือสอง

ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ

 • จัดการกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรของท่านด้วยโมดูลโชว์รูมที่สามารถปรับโครงสร้างได้
 • ปรับแต่งข้อมูลยานยนต์ตามข้อกำหนดความต้องการของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลผู้ผลิตยานยนต์ ผู้เชี่ยว-
  ชาญพิเศษ หรือสร้างข้อมูลกำหนดเฉพาะของยานยนต์ขึ้นเองทั้งหมดก็ได้
 • ทำให้ประสบการณ์การซื้อของลูกค้าเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยภาพและวิดีโอที่สามารถใส่ในระบบ
  อีกทั้งไสลด์นำเสนอยานยนต์ และการเชื่อมโยงสู่เวบไซด์

เพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับทุกๆการขาย

 • ตรวจตราและควบคุมความสามารถในการทำกำไรของรถยนต์ตลอดกระบวนการขายโดยใช้เครื่องมือ ‘back office’ ที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
 • เพิ่มยอดขายอุปกรณ์เสริมติดรถยนต์ด้วยการผูกข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระหว่างรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ลูกค้าสามารถเลือกแผนการจัดไฟแนนซ์ที่หลากหลายได้ โดยทั้งหมดนี้สร้างขึ้นภายในออโต้ไลน์รวมถึงการเช่าซื้อและการเช่าแบบทำสัญญา
 • เพิ่มความสามารถในการทำกำไรสูงสุดและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการปรับข้อเสนอทางการเงินให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย 

การบริหารจัดการการขายและสต็อกยานยนต์อย่างง่ายดาย

 • การกำจัดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลซ้ำและทุ่นเวลาในการบันทึกโดยใช้หน้าที่การทำงาน back-office ที่ปรับข้อมูลธุรกรรมรถยนต์ให้เป็นปัจจุบันอัตโนมัติ
 • ดูการแก้ไขทั้งหมดที่ทำขึ้นในบันทึกรถยนต์ได้ผ่านทางรายงานตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล
 • จัดการบริหารสต็อกยานยนต์ที่สำคัญรวมถึงการเคลื่อนไหวของสต็อก การโอนย้ายระหว่างบริษัท มูลค่าที่ลงบัญชีไว้ และการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรต่อคันอย่างรายละเอียด

กลับไปด้านบนของหน้านี้

ด>้านฝ่ายบริการ

ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกรายได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ประทับใจเมื่อเข้าใช้บริการหรือโทรหาฝ่ายบริการ (Service Desk) ซึ่งเป็นขั้นแรกในการมั่นใจได้ถึงความพึงพอใจของลูกค้า ชุดเครื่องมือแบบครอบคลุมภายในออโต้ไลน์นั้นช่วยทำให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริการคล่องตัวขึ้น ตั้งแต่การจัดการคำขอส่งซ่อมผ่านจุดขายและการจัดสรรสินเชื่อรถยนต์อย่างง่ายดาย ตลอดจนการทำใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าโดยใช้วิธีการที่ลูกค้าถนัด 

การเตรียมคำขอส่งซ่อมที่ถูกต้องทุกครั้ง

 • รวบรวมคำขอส่งซ่อมโดยการใช้การผสมผสานของข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่ แรงงาน เมนูราคา งานจ้างช่วง และวัสดุสิ้นเปลือง
 • มีช่วงการจัดราคาการให้บริการที่หลากหลายให้กับลูกค้าของท่านโดยใช้ตัวเลือกประเภทลูกค้า ระดับราคา ส่วนลด และระยะเวลาของสัญญา
 • ทำให้ลูกค้าทุกรายได้รับรายการซ่อมโดยละเอียดที่ทำกับรถของพวกเขา
 • จัดการงานจ้างช่วงที่ทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งสามารถรวมเข้าไปในคำสั่งการส่งซ่อมได้

ให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจัดทำใบแจ้งหนี้ที่หลากหลาย

 • ให้ลูกค้าใช้โครงสร้างเมนูการทำราคาโดยการจัดกลุ่มการซ่อมที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาการรับประกันและการบริการ
 • เพิ่มประสิทธิผลโดยการทำใบแจ้งหนี้แยกสำหรับข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในคำขอส่งซ่อมเดียวกัน
 • วิเคราะห์ประวัติการขายของบัญชีลูกค้าใดๆโดยใช้ข้อมูลที่บันทึกแบบอัตโนมัติ
 • ดูประวัติการบริการและข้อมูลการแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าแต่ละรายผ่านทางบันทึก CRM

การจัดการเช่ายานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการจองรถยนต์เช่า ณ เวลาที่ทำการจองการบริการ
 • ดูกำหนดเวลาการจองที่ว่างอยู่ได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินแยกสีที่ใช้งานง่าย
 • หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดโดยการบันทึกรายละเอียดที่สำคัญของรถยนต์ที่มีและที่ส่งคืน รวมถึงระยะทางการใช้งาน ระดับน้ำมัน ความเสียหาย และรายละเอียดใบขับขี่

กลับไปด้านบนของหน้านี้

ด้านการบริการหลังการขาย

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ส่วนปฏิบัติการศูนย์บริการของท่านสร้างรายได้เพิ่มเติมและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร เครื่องมือนี้จะทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถของส่วนปฏิบัติการศูนย์บริการว่าเหมาะสมผ่านการจัดสรรช่างเทคนิคกับงานได้อย่างดีที่สุด และสามารถมองเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและควบคุมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในส่วนปฏิบัติการศูนย์บริการได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าส่วนสำคัญของธุรกิจนี้จะมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มความสามารถของส่วนปฏิบัติการศูนย์บริการได้สูงสุด

 • คำนวณความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำโดยใช้รูปแบบกะ ทีมงาน ทักษะ และประสิทธิผลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • จองการบริการและงานซ่อมได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ท่านสามารถใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้น
 • ทำให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานชั่วโมงในส่วนปฏิบัติการศุนย์บริการได้สูงสุดโดยใช้การจัดสรรช่างเทคนิคอัตโนมัติ
 • หลีกเลี่ยงการจองงานให้กับช่างเทคนิคที่ขาดงานด้วยตัววางแผนวันหยุด/การขาดงานแบบครอบคลุม

ควบคุมเวลาของช่างเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บันทึกกิจกรรมของช่างเทคนิคได้อย่างง่ายดายโดยใช้หน้าจอสัมผัส คีย์บอร์ด และเครื่องมือแบบเคลื่อนที่ได้
 • ตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมในส่วนปฏิบัติงานศูนย์บริการ ความก้าวหน้าในการสั่งซ่อม และความสามารถในการรับงานซ่อมหรืองานบริการอื่นๆของศูนย์บริการเพิ่มได้ในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย
 • บ่งชี้งานซ่อมที่ยังมาไม่ถึงหรือล่าช้าได้อย่างง่ายดายเนื่องจากถูกจำแนกด้วยการแยกสีเพื่อการแยกแยะได้ง่ายขึ้น

เพิ่มผลการทำงานของส่วนปฏิบัติงานศูนย์บริการ

 • บ่งชี้งานด่วนและไม่ด่วนเพิ่มเติมได้โดยใช้โซลูชั่นการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิก (Vehicle Health Check (VHC)) ที่ติดตั้งมาอย่างสมบูรณ์
 • ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมในส่วนปฏิบัติงานศูนย์บริการของท่านโดยใช้เครื่องมือการรายงานผลด้วยภาพที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Real-Time)  
 • ประเมินผลการทำงานในส่วนปฏิบัติงานศูนย์บริการของช่างเทคนิค ทีมงาน หรือที่ตั้งโดยใช้ดรรชนีผลการทำงานที่สำคัญ (graphical Key Performance Indicator (KPI)) แบบกราฟที่รายงานการใช้ประโยชน์ ประสิทธิผล ผลิตผล และอัตราความคุ้มค่าของแรงงาน
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการแจ้งลูกค้าทันทีว่างานเสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านทางข้อความ SMS

กลับไปด้านบนของหน้านี้

ด้านชิ้นส่วนอะไหล่

เพิ่มผลิตผลการใช้เครื่องมือแบบครอบคลุมในการจัดการการขาย การจัดสต็อก และการจัดซื้ออะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการที่มีโครงสร้างและหน้าที่การทำงานที่หลากหลายทำให้มั่นใจได้ถึง
ธุรกรรมที่หลากหลายที่ฝ่ายชิ้นส่วนอะไหล่จำเป็นต้องทำขึ้น โดยการจัดหาบริการแบบรวมศูนย์ที่มีคุณภาพ
ให้กับลูกค้า

เพิ่มอัตราการหมุนเวียนสต็อก

 • จัดการสต็อกได้อย่างง่ายดายโดยการใช้การผสมผสานกันของปัจจัยต่างๆรวมถึงตัวบ่งชี้  แฟรนไชส์ ที่ตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผู้จัดหาสินค้า ประเภทการซื้อซ้ำ หรือรหัสส่วนลด  
 • ควบคุมระดับสต็อกโดยการดูสถานการณ์สต็อกที่เป็นปัจจุบันสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนแต่ละส่วน รวมถึงคำสั่งซื้อ การจอง ข้อมูลการจัดส่ง และการมีสต็อกที่ว่างอยู่
 • ลดสต็อกที่ล้าสมัยโดยการใช้กระบวนการในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบสต็อกรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ราคาล่าสุดเสมอด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ผลิตยานยนต์หลักๆทั้งหมด

บริหารจัดการการซื้อและการขายชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดการประเภทธุรกรรมที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายรวมถึงประเภทลูกค้าและคำสั่งซื้อที่เลือกได้ ระดับราคา ส่วนลด สัญญาพิเศษ และสกุลเงินแบบหลายสกุลเงิน
 • หลีกเลี่ยงความไม่พอใจของลูกค้าโดยใช้การควบคุมแบบเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจถึงราคาที่ถูกต้องที่ใช้กับลูกค้าและธุรกรรมแต่ละประเภท
 • จัดการสต็อกอะไหล่ที่มีอยู่และการหมุนเวียนสต็อกได้สูงสุดโดยการสั่งตามรูปแบบความต้องการตามจริงเพราะธุรกรรมการขายชิ้นส่วนทุกธุรกรรมสามารถนำมาวิเคราะห์ได้
การทำคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย

 • ส่งและได้รับใบรับการสั่งซื้อสต็อกแบบอิเล็กทรอนิกผ่านทางระบบของแฟรนไชส์ที่ติดตั้งไว้โดยตรง*
 • เพิ่มระยะเวลาในการสั่งซื้อสต็อกของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายได้สูงสุดและลดความเก่าเก็บของสต็อกโดยใช้กระบวนการสั่งซื้อและรับสต็อกระหว่างบริษัทแบบไร้รอยต่อ
 • การจัดการการส่งมอบและการจัดจำหน่ายได้อย่างง่ายดายสำหรับการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าแบบปริมาณมากหรือค้าส่ง

*ต้องการข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงของการเชื่อมต่อสำหรับแฟรนไชส์กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรา

กลับไปด้านบนของหน้านี้

ออโต้ไลน์รองรับข้อกำหนดทางบัญชีของตัวแทนจำหน่ายแบบสาขาเดียวไปจนถึงแบบบริษัทขนาดใหญ่หลายนิติบุคคล หลายสกุลเงิน ท่านสามารถดูสถานะทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด แต่ละแผนก หรือศูนย์กลางต้นทุนของท่านได้อย่างง่ายดายจากรายงานของระบบที่มีความยืดหยุ่น

การควบคุมการเงินขององค์กรของท่าน

 • จัดการวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาในการชำระเงินที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
 • ทำการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับการจัดซื้อกับผู้จัดหาสินค้าทุกรายโดยการจัดเก็บ การดู และการควบคุมจัดการสินค้าแบบรวมศูนย์
 • ประหยัดเวลาอันมีค่าโดยการสแกนและอนุมัติใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกและการพิมพ์เช็คและใบแจ้งการโอนเงินได้โดยตรงจากระบบ
 • ลดสินเชื่อค้างชำระโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้ว และการส่ง
  อีเมลรายการบัญชี

ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย

 • ดูสถานะทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายของท่าน แผนกบางแผนก หรือศูนย์กลางต้นทุนโดยเครื่องมือสำหรับดูรายละเอียดเชิงลึก
 • จัดเก็บและดูใบแจ้งหนี้และงบการเงินได้อย่างง่ายดายโดยการใช้เครื่องมือการจัดการเอกสารแบบครอบคลุม
 • ควบคุมกิจการของท่านโดยใช้การจัดการการสรุปผลที่หลากหลายหรือรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละ กลุ่มลูกค้า

จัดการข้อกำหนดทางบัญชีขั้นสูง

 • มั่นใจว่ารหัสภาษีนั้นถูกต้องด้วยตัวอำนวยความสะดวกในการรายงานผลเต็มรูปแบบและการสอบทวนภาษีบนหน้าจอ
 • ควบคุมต้นทุนภายในโดยการจัดการสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดภายในระบบ
 • จัดให้มีต้นแบบผังบัญชีการค้าที่หลากหลายของบริษัท สำหรับนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่หนึ่งนิติบุคคลขึ้นไปจนถึงหลากหลายนิติบุคคลหรือรูปแบบเครือบริษัทใหญ่
 • จัดการข้อกำหนดทางบัญชีที่ซับซ้อนที่บังคับใช้ในประเทศนั้นๆ

กลับไปด้านบนของหน้านี้

ด้านการบริหารจัดการ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายของท่านจะสามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลจากรายงานสำหรับผู้บริหารที่ถูกพัฒนาอยู่ในระบบ ออโต้ไลน์ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา ให้มุมมองที่ครอบคลุมในด้านข้อมูลการบริหารจัดการล่าสุด และช่วยในการวางแผนและคาดการณ์ได้อย่างเที่ยงตรง

 • ตรวจสอบย้อนกลับและควบคุมผลการทำงานของธุรกิจของท่านแบบวันต่อวันโดยใช้รายงานด้านการบริหารจัดการแบบพร้อมใช้งานกว่าร้อยฉบับ
 • เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สินทางธุรกิจของท่านที่เป็นข้อมูลปัจจุบันโดยวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะด้านของท่านโดยใช้ตัวทำรายงานเฉพาะกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของท่านได้สูงสุดโดยใช้รายงานกิจกรรมพนักงานที่ติดตามการสอบถามสินค้าที่ได้จัดการไป การทดลองขับที่ทำการจองไว้ การเสนอราคา และการสั่งซื้อที่ทำขึ้น
 • เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการของท่านกำลังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าท่านจะอยู่ไกลจากสำนักงานโดยใช้รายงานที่ทำโครงสร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถส่งอีเมลไปที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ
 • เตรียมการณ์และตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อและความต้องการขาย
  ยานยนต์ ชิ้นส่วน และการบริการโดยใช้เครื่องมือในการวางแผนและคาดการณ์แบบครอบคลุม
?????????????????????

????????????