English      Login

โซลูชั่นเน็ตเวิร์คแบบเอชเอสพี
- HSP Network Solution

ท่านทราบหรือไม่ว่าความปวดหัวประจำวันกับการบริหารจัดการระบบไอทีนั้นในปัจจุบันนี้เรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นเพียงอดีตเท่านั้น

ด้วยโซลูชั่น Hardware Service Provision (HSP) ของซีดีเค โกลบอล ท่านจะสามารถส่งปัญหาทางไอทีต่างๆของระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย (Dealer Management System) ความกังวลใจ และความปวดหัวทั้งหลายมาที่ซีดีเค โกลบอล และศุนย์การดูแลข้อมูลฝากที่มีความปลอดภัยของซีดีเค โกลบอลได้ ทำให้ท่านใช้เวลาที่มีค่ามากของท่านในการมุ่งเน้นในด้านการบริหารตัวแทนจำหน่ายของท่านได้มากยิ่งขึ้น แอปพลิเคชั่นซีดีเค โกลบอลของท่าน ซึ่งรวมถึงระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายของท่าน สามารถเข้าถึงได้ตามความต้องการด้วยการเชื่อมต่อกับศูนย์ฝากข้อมูลบน HSP


ได้รับการดูแลโดยศูนย์ฝากและดูแลข้อมูลของซีดีเค โกลบอล (CDK Global’s Hosting Centers)
ศูนย์ฝากและดูแลข้อมูลที่มีความปลอดภัยของซีดีเค โกลบอล นำเสนอด้วยมาตรฐาน ความปลอดภัย และความ
น่าเชื่อถือในระดับคุณภาพสูงสุด

 • ระบบและบุคลากรด้านความปลอดภัยดำเนินการ ณ สถานที่
 • การจัดเก็บเทปสำรองข้อมูลในสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มการป้องกันข้อมูลของท่าน
  อย่างสูงสุด  
 • ระบบการป้องกันด้านเพลิงไหม้
 • การดูแลควบคุมสภาพแวดล้อมในศูนย์ข้อมูลให้อยู่ในสถานะปกติอยู่เสมอ
 • เครื่องสำรองไฟฟ้าในกรณีเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเหล่านี้รวบรวมมาเพื่อให้ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นด้านตัวแทนจำหน่ายของท่านมีความปลอดภัยในระดับสูง เชื่อถือได้ และเพื่อให้กิจการของท่านสามารถดำเนินไปได้ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ฝากและดูแลข้อมูล (HSP hosting) ยังได้รับการตรวจสอบและเป็นไปตาม SAS70 มาตรฐานสากล

ด้วยความต้องการเวลาด้านทรัพยากรไอทีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการปล่อยโซลูชั่น HSP ของซีดีเค โกลบอลออกมาสำหรับ DMS เพื่อการใช้งานในโครงการอื่นๆ

ให้ซีดีเค โกลบอลช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายด้านไอทีที่ท่านเผชิญอยู่

Hosting

การดูแลจัดการข้อมูลและการบริหารจัดการระบบ
เราดูแลข้อมูลและบริหารจัดการระบบซอฟท์แวร์ของซีดีเค โกลบอลอย่างเต็มที่ที่ศูนย์ข้อมูลของเราซึ่งประกอบด้วย:

 • ระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายของซีดีเค โกลบอล
 • เวบไซท์ (website)
 • ธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิค (E-commerce), ธุรกรรมธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) และธุรกรรมธุรกิจต่อผู้บริโภคอุปโภค  (B2C)

เพื่อความสบายใจจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการให้บริษัทที่สร้างระบบ DMS องท่านเป็นผู้จัดการระบบเอง

การเข้าระบบของท่าน
ในฐานะลูกค้า HSP ระบบของท่านจะได้รับการดูแลตรวจตราอย่างมั่นใจตลอด 24 ชั่วโมง และซีดีเค โกลบอลจะให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายส่วนตัวที่มีความปลอดภัยสูง (Extranet) ของเราได้ ซึ่งท่านจะสามารถดูรายงานต่างๆได้อาทิเช่น:  

 • ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ณ ปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง
 • สถิติสำหรับ SLAs เทียบกับ สถิติการส่งมอบบริการ (Service Delivery)
 • การตรวจสอบไฟล์บันทึกข้อมูลเมื่อสิ้นวัน
 • เครือข่าย Wide Area Network และรายละเอียดสถานะของ DMS

ท่านยังสามารถทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบได้อีกด้วย เช่น

 • ทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
 • เพิ่ม / ลบผู้ใช้
 • ปลดล็อกบัญชีผู้ใช้
 • เข้าดูเหตุการณ์ต่างๆของระบบ

Meteor GroupMeteor Group Plc - Hardware Service Provision (HSP)
Meteor Group Plc took the decision to outsource the group’s Autoline server and applications to CDK Global. Simon Miles, Company Secretary of Meteor, was instrumental in this decision and three years on, shares the reasons for his decision and the outcome.
Read more of this success story


Great CentralHardware Service Provision provides peace of mind for Great Central
In 2009, Great Central suffered a major server memory failure followed by a collapsed backup system, resulting in the permanent loss of five days worth of Dealer Management System (DMS) data. This provoked Great Central to approach CDK Global about hosting their key systems, including the Autoline DMS and Print Manager application in one of CDK Global's dedicated data centres. Now, Great Central has 'peace of mind' that their business critical systems and data are in safe hands and there is no chance of a repeat of their earlier data disaster.
Read more of this success story


?????????????????????

????????????