English      Login

ระบบการบริหารจัดการตัวแทนนำเข้า

ภาพรวม

ตัวแทนจำหน่ายผู้นำเข้า และผู้ส่งออกยานยนต์ที่ดำเนินกิจการอยู่ในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงและท้าทายอยู่ตลอดเวลา และต้องพึ่งพาบริษัททางด้านไอทีมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลและเพิ่มผลกำไรในธุรกิจของพวกเขา กว่า 30 ปีที่ซีดีเค โกลบอลได้ให้บริการโซลูชั่นที่รองรับการทำงานที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น ซึ่งพัฒนาขึ้นมาสำหรับภาคธุรกิจนี้โดยเฉพาะ

ซีดีเค โกลบอลได้พิสูจน์ถึงการทำงานร่วมกับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 25 ประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ และเป็นที่รู้จักระดับโลก ระบบการบริหารจัดการตัวแทนนำเข้ายานยนต์ (IMS) ของซีดีเค โกลบอลนั้นสามารถ
ปรับขนาดได้หลากหลาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ผลิตและสาขาย่อย ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก และกลุ่มบริษัทเป็นเครือขนาดใหญ่  

 

ระบบการบริหารจัดการตัวแทนนำเข้า (IMS) รองรับธุรกิจต่างๆได้อย่างหลากหลายทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ เรือ ผู้ผลิตเรือและส่วนประกอบและบริษัทคู่ค้า

ซีดีเค โกลบอลมีประสบการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการส่งมอบ “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับภาคผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก
ในระดับสากลและใช้ความเชี่ยวชาญทางนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเทคนิคชั้นสูง

ประโยชน์

 • ทำให้ธุรกิจง่ายขึ้น – การสร้างและติดตามการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว จัดการชิ้นส่วน
  ที่จัดส่งและทำกระบวนการเคลมประกันผ่านทางช่องทางเวบเบสตัวแทนจำหน่าย
 • ปรับปรุงการบริหารจัดการห่วงโซ่การจัดหาสินค้า –สามารถเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของรายการผลิตยานยนต์และสินค้าคงคลังทั้งกระบวนการ
 • เพิ่มการควบคุมกระบวนการการรับประกัน – ทำให้กระบวนการเคลมประกันทางเครือข่าย
  คล่องตัวมากขึ้นและสามารถควบคุมการเคลมได้อย่างเข้มงวดขึ้นเพื่อช่วยในการลดต้นทุน
 • เพิ่มประสิทธิผลสูงสุด – เพิ่มความเร็วในการรับและส่งชิ้นส่วนโดยการใช้สแกนเนอร์มือถือไร้สายเพื่อลดปริมาณงาน
 • ทำการควบคุมต้นทุนได้ – ทำการจัดการต้นทุนได้อย่างง่ายดายด้วยระบบการควบคุมด้านการเงินและระบบบริหารจัดการด้านบัญชีอย่างครบวงจร
 • ช่วยในการตัดสินใจ – การเข้าถึงข้อมูลและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญได้อย่าง
  ง่ายดาย
 • เพิ่มความสามารถในการทำผลกำไร – ลดปริมาณงานของผู้ใช้ด้วยระบบบริหารจัดการธุรกิจและสินทรัพย์ที่ดียิ่งขึ้น
 • การเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย (DMS)– เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่วนขยายธุรกิจโดยการเชื่อมต่อการทำงานในระบบที่ใหญ่ขึ้น

รายละเอียด

ระบบแยกส่วนจัดการ (Modular system)

ระบบการบริหารจัดการตัวแทนนำเข้า (IMS) ของซีดีเค โกลบอล เป็นโซลูชั่นแบบระบบแยกส่วนจัดการที่อยู่รอบระบบการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายออโต้ไลน์ (DMS) และมีระบบการทำงานเฉพาะด้านการบริหารจัดการการนำเข้า ส่งออก และการจัดจำหน่าย โมดูลไอเอ็มเอสยานยนต์ (IMS Vehicles) ช่วยให้มองเห็นเส้นทางในกระบวนการทำการสั่งซื้อและการส่งมอบทั้งระบบได้อย่างเต็มที่ บวกกับเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการค่านายหน้าและส่วนลดเงินคืนของตัวแทนจำหน่าย ฟังก์ชั่นอะไหล่ โลจิสติก และการจัดการคลังสินค้า (Parts Logistics and Warehousing) สามารถรองรับระบบสแกนเนอร์แบบมือถือ
ไร้สาย ฟังก์ชั่นการควบคุมการเคลมประกัน (Warranty Claim Control) ช่วยให้เกิดความถูกต้องในการเคลมโดยมีการควบคุมต้นทุนค่าความนิยมและการทำแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการตัวแทนนำเข้า (IMS) ของซีดีเค โกลบอล สามารถเชื่อมต่อการทำงานเข้ากับระบบมาตรฐานการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายออโต้ไลน์ (Autoline DMS)ได้ ถ้าต้องการ

เชื่อมต่อกับส่วนระบบโรงงาน
ระบบการบริหารจัดการตัวแทนนำเข้า (IMS) ของซีดีเค โกลบอลสามารถเชื่อมต่อกับส่วนระบบโรงงานได้และรองรับการสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลหลักยานยนต์และอะไหล่ และระบบการเคลมประกันแบบอิเล็กทรอนิก

ช่องทางผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายทางเวบเบส
เวบไซท์ในรูปแบบเวบเบส สามารถแสดงราคาและจำนวนอะไหล่ จำนวนสต็อกของยานยนต์ การสั่งซื้อและการติดตาม กระบวนการรับประกัน และการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายที่เป็นข้อมูลปัจจุบันได้

การติดตามยานยนต์และโลจิสติก
ให้ความสามารถในการมองเห็นเส้นทางการสั่งซื้อยานยนต์ การส่งมอบ และสินค้าคงคลังได้อย่างสมบูรณ์จากหน้าจอการแสดงผลโครงสร้างเดียว ข้อมูลหลักของยานยนต์จะถูกจัดเก็บไว้พร้อมกับราคายานยนต์ที่มีหลายสกุลเงินและหลายประเทศ สามารถรองรับการขายยานยนต์ปริมาณมากที่ส่งไปในตลาดหรือหน่วยการขายจากสต็อกที่มีอยู่ได้

การส่งออกและการจัดจำหน่าย
สามารถรองรับการจัดจำหน่ายยานยนต์และอะไหล่ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบของบริษัทขนส่งและศุลกากร

การบริหารจัดการการรับประกัน
ผู้นำเข้าจะได้รับข้อมูลด้านการควบคุมการเคลมประกันและการตรวจสอบความถูกต้องในการประกันให้ตรงตามมาตรฐานของโรงงานได้เพื่อลดค่าส่วนต่างการรับประกัน

การจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่
การทำกระบวนการสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติก ผ่านการใช้สแกนเนอร์ไร้สาย การจัดการใบรับสินค้า การระบุสถานที่เก็บสินค้า ความเคลื่อนไหวของคลังสินค้า  การเบิก การบรรจุ และการส่งออก ฟังก์ชั่นการจัดการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เหมาะสำหรับคลังสินค้าแบบปิด และคลังสินค้าทั่วไป และการจัดการสต็อก และต้นทุนการจัดการ FIFO

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
เป็นฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ที่มีการบันทึกข้อมูลลูกค้า บริษัท และยานยนต์สำหรับส่วนของตลาดทั้งหมด มีอุปกรณ์เสริม ที่รวมการบริหารจัดการการติดต่อลูกค้าที่ตั้งคำสั่งไว้ พร้อมเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อความประชาสัมพันธ์ และการตอบกลับความพึงพอใจลูกค้า และการให้คะแนนการบริการ

ส่วนสนับสนุนธุรกิจ
ฟังก์ชั่นที่รวมด้านการจัดการบัญชีไว้อย่างครบถ้วนทำให้ท่านมีข้อมูลสถานะและผลประกอบการทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน ส่วนรายงานหรือการคัดข้อมูลบุคคลที่สามจะทำให้ท่านมีตัวเลขสำคัญที่จำเป็นในการทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ ระบบการบริหารจัดการตัวแทนนำเข้า (IMS) ของซีดีเค โกลบอลรองรับระบบการทำงานระดับโลกด้วยตัวเลือกตัวอักษรดับเบิ้ลไบท์หรือไซริลลิก (Cyrillic) และรองรับธุรกิจที่มีหลายแฟรนไชส์ หลายสกุลเงิน และหลายสาขาในหลายๆประเทศอีกด้วย  

?????????????????????

????????????